Sergio Cañellas: Informe “Regles i Indicadors”Sergio Cañellas, Consultor amb més de 25 anys d’experiència en el sector, apassionat per la tecnologia i amb qui hem compartit molts anys de treball, va realitzar un estudi de Càlcul automàtics d’indicadors utilitzant la nostra eina ResiPlus Regles.

O Us deixem un breu resum de l’estudi i us convidem a accedir a la seva pàgina on trobareu altres articles d’utilitat per als vostres centres.

http://www.sergiocanellas.com/transformacion-digital/automatizar-el-calculo-de-indicadores/

ResiPlus disposa d’una eina d’automatització, que mitjançant l’ús de regles, es podran reflectir certs indicadors. Obtenint d’aquesta manera una anàlisi més ràpid dels resultats.

Antigament, era necessari utilitzar la informació tant d’Excel com de ResiPlus, per poder generar aquests indicadors, els quals eren computats eventualment. Això produïa grans pèrdues de temps ja que es havien d’establir els càlculs i posteriorment, els seus respectius gràfics. Així mateix, l’informe resultant no es trobava disponible per a totes les parts interessades.

Com explica el senyor Cañellas, avui dia el procés esmentat s’ha automatitzat de tal manera que aconsegueix efectuar diàriament, sent la visualització dels seus gràfics molt més simple d’analitzar diàriament.

Si bé el armat pot tornar-se una mica complex inicialment, o pot necessitar la col·laboració d’un assessor de ResiPlus, una vegada que l’eina en qüestió s’implementa, culmina per ser summament fàcil i útil.

Cal tenir en clar que indicadors es volen definir, quins són els paràmetres per avaluar, i que informació s’espera assolir.

Així, podrem observar diversos exemples molt efectius, a causa que els indicadors es nodreixen de la gran base dades com són: l’escala Barthel, caigudes, nivell de dependència o medicació. Així podrem analitzar quants residents utilitzen baranes sobre el total de residents amb dependència o quantitat de residents que van patir caigudes sobre la totalitat dels residents al centre.

La importància d’aquesta funcionalitat és que una vegada que s’hagin pensat les condicions de cadascuna de les regles, aquestes es realitzaran automàticament i es podran observar de forma gràfica per a una anàlisi més simple i dinàmic.

En cas de ser requerit, es troben disponibles formacions addicionals per a un correcte ús del sistema, i el seu millor profit.

Es deixa l’enllaç de Sergio Cañellas a on explica com crear i visualitzar els indicadors mitjançant condicions i/o regles.

INICIAR SESSIÓ