EMPRESA
DE SOFTWARE DE GESTIÓ INTEGRAL PER A CENTRES SANITARIS

ADD Informàtica comença a desenvolupar ResiPlus® el 1997 per satisfer les necessitats de gestió administrativa d’un conjunt de Residències Geriàtriques.

A partir de 1999 Gerents, Directors i Personal d’Atenció Directa comencen a considerar la tecnologia com a opció per a la gestió integral dels seus centres. És llavors quan ADD Informàtica incorpora àrees de gestió Soci-Sanitàries ResiPlus®.

Des de llavors, i fins a 2007, 300 Residències Públiques i Privades del territori Espanyol, van incorporant ResiPlus® a la gestió dels seus centres i se signa un acord amb LARES Federació.

El 2008 compta ja amb més de 750 centres i comença la seva internacionalització implantant amb èxit en Residències de Portugal, Mèxic, Xile i Argentina.

El 2021 comptàvem amb 1940 clients, una plantilla de més de 50 professionals i també presents a Colòmbia, Polònia, França i Regne Unit, continuant amb un creixement exponencial i amb l’expansió internacional.

A més, i en coherència amb el nostre compromís amb la R + D, col·laborem amb la Universitat Politècnica de València amb el principal objectiu de conèixer i aplicar les últimes tecnologies. En aquesta línia, i també amb l’objectiu sempre present d’agilitzar el treball diari dels usuaris, vam ser la 1a empresa espanyola en el sector, en desenvolupar les versions de ResiPlus® per a Smartphone i Pantalles Tàctils.

Compromís, esforç, especialització i tenir als nostres clients / usuaris com l’eix sobre el qual gira la nostra empresa ens situa, no només com a líders en el sector, sinó com la solució tecnològica de referència.