CERTIFICACIONS / INNOVACIÓ

innovació

PYME Innovadora

Es considera que una PIME és innovadora quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan hagi rebut finançament públic en els darrers tres anys

Convocatòries públiques en el marc de la VI Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica o de el Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació.
Ajudes per a la realització de projectes de R + D + I, de el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial.
Convocatòries de l’7è Programa Marc d’R + D + I o de el Programa Horitzó 2020, de la Unió Europea.


b) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat:

Haver obtingut, en els tres anys anteriors a l’exercici de el dret de bonificació, un informe motivat vinculant positiu a efectes d’aplicació de la deducció a què es refereix l’article 35 de el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

c) Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació, mitjançant alguna de les següents certificacions oficials reconegudes pel Ministeri d’Economia i Competitivitat:

  • Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l’Especificació AENOR EA0043.
  • Petita o microempresa innovadora, segons l’Especificació AENOR EA0047.
  • Certificació acord amb la norma UNE 166.002 «Sistemes de gestió de la R + D + I».

AJUDES

INNOVA-CV – INNOVACIÓ DE PIME

Projecte: Nova eina basada en DSL Tools per a l’automodelat de Programari i IA

Subvenció concedida: 35.000,00€

Projecte cofinançat pels fons FEDER, dins del Programa Operatiu FEDER de la Cominitat Valenciana 2014-2020

INNOVA-CV – INNOVACIÓ DE PIME

Projecte: Disseny i desenvolupament de nova eina de control de recursos interns per a la gestió, planificació i coordinació de negoci.

Subvenció concedida: 36.155,00€

Projecte cofinançat pels fons FEDER, dins del Programa Operatiu FEDER de la Cominitat Valenciana 2014-2020

ayudas

INNOVA-CV – INNOVACIÓN DE PYME

Proyecto: Nueva herramienta basada en DSL Tools para el automodelado de Software e IA

Subvención concedida: 35.000,00€

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Cominitat Valenciana 2014-2020

INNOVA-CV – INNOVACIÓN DE PYME

Proyecto: Diseño y desarrollo de nueva herramienta de control de recursos internos para la gestión, planificación y coordinación de negocio.

Subvención concedida: 36.155,00€

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Cominitat Valenciana 2014-2020

certificacions

Certificació de conformitat amb l’ENS

Sistema d’informació que suporta els serveis de disseny, desenvolupament, implantació, suport i manteniment de la solució Resiplus, que satisfà les necessitats de gestió integral de Residències de Majors i Centres de Diversitat Funcional.
Número de certificat: CERT-ENS-19049

Projecte de R + D Individual CDTI

El projecte “APLICACIÓ SOCIOSANITÀRIA INTEL·LIGENT I DE REALITAT AUGMENTADA” ha estat cofinançat per Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El desenvolupament de el projecte posseeix un ambiciós objectiu dins de l’àmbit de la R + D on es pretén aconseguir i revolucionar el camp sociosanitari a través del canvi en el procés de la cura i atenció a l’usuari, tot això a través de les tecnologies menys explotades, però si més innovadores i eficients, centralitzant tecnologies de Realitat Augmentada, Intel·ligència Artificial i Big Data en un únic entorn tecnològic.

El que aquí es pretén és poder arribar a assolir una nova tecnologia aplicada a treballadors d’aquest sector sociosanitari suposant una gran revolució en el món de l’servei a grans, diversitat funcional, etc. i augmentant per tant el coneixement en temps real en el tracte i prestació de serveis de totes aquestes persones en el seu cura diària.

Projecte desenvolupat en Carrer d’Hèlsinki 52, 6 B, 46900 Torrent, València

Termini d’execució: 03/06 / 2019-31 / 05/2021

Pressupost: 1.034.196 €

Cofinançament (100%) Fons FEDER