TREBALLA AMB NOSALTRES

A ADD Informàtica l’equip humà és clau per conduir amb èxit el procés de transformació en què està immersa la companyia. Som dinàmics i entusiastes. Ens mou la passió per la tecnologia i treballem cada dia per oferir les millors experiències als nostres clients. Si s’identifica amb nosaltres envieu-nos el vostre currículum o reviseu les ofertes disponibles.

envie cv

LES NOSTRES ÚLTIMES OFERTES D’OCUPACIÓ

Programador .NET Core

Busquem un desenvolupador especialista en Frontend per al nostre departament de R+D+i. Formaràs part en el desenvolupament de l’aplicació de gestió líder al sector dependència espanyol, amb presència a mercats estrangers.

T’ocuparàs de la programació usant les últimes tecnologies multiplataforma de Microsoft, arquitectura basada en microserveis i en N-Capas, fent ús de bones pràctiques de desenvolupament com són testeig unitari, revisions de codi, patrons, principis SOLID, injecció de dependències , continus delivery, etc.

Busquem una persona intel·ligent, amb alta capacitat de resolució de problemes i capacitat d’abstracció, una actitud crítica formada, i per descomptat, motivat/da per créixer professionalment i amb gran interès autoformatiu.

Forma part d’un gran equip de professionals altament qualificats, on podràs aprendre dels millors professionals i trobaràs l’oportunitat d’utilitzar els darrers entorns de desenvolupament, percebent per això un salari competitiu, teletreball 100%, jornades reduïdes als mesos de estiu i flexibilitat dhoraris per afavorir la conciliació.

*Tecnologies:

 • C#.
 • .NET Core.

Backend:

 • Entity Framework Core.
 • ASP .NET Core.
 •  

*Frontend:

 • Forms / .NET MAUI.
 • UN Platform.
 • Blaçor
 • Windows Presentation Foundation (WPF).
 • Universal Windows Platform (UWP).
 •  
 • Controls Telerik / Syncfusion / Infragistics.

*Eines:

 • Visual Studio 2019 / 2022.
 • Team Foundation Server (TFS) / Azure DevOps Server.
 • WiX (Instal·lador d’aplicacions).
 •  
 •  
 • Microsoft Domain-Specific Language Tools (DSL Tools).

*Arquitectura:

 • N-Capes.
 • Missatges / Busos (RabbitMQ, Rebus, etc.).
 •  

CQRS (pregunteu si coneixeu el terme).

*Pràctiques:

 • Principis SOLID.
 • Injecció de dependències.
 • Testeig Unitari / Integració / UI.
 • Revisions de codi.
 • Continuous Delivery.
 • Anàlisi estàtica de codi (FxCop i StyleCop, SonarQ).

*Idiomes:

 • Anglès escrit.
 • Es valorarà positivament el coneixement de francès, alemany, parlat.
INSCRIGUI

Tècnic IT

Treballes de cara a usuari, així que les teves aptituds interpersonals són de gran importància, la voluntat d’atenció a les necessitats d’aquests és important, a més d’una bona disposició al treball d’equip ja que col·labores estretament amb els companys. /br>

A nivell tècnic, tens 2 anys d’experiència mínima administrant sistemes, Windows i Linux. Experiència en automatització d´infraestructura. Experiència en gestió de sistemes o infraestructures al núvol. Experiència en gestió d’infraestructura virtual, hipervisors de màquines virtuals i contenidors. Coneixements alts de seguretat de la infraestructura i serveis.

INSCRIGUI

Suport Tècnic Nivell 3

Experiència amb rendiment de SQL / Optimització de Queries / Auditories de performance

Experiència API Web troubleshooting (SOAP, Rest…)

Experiència en Entorns Microsoft (SO , Office)

Coneixements bàsics C# .NET / Powershell / VB6 / Javascript valorats​

INSRIGUI

Desenvolupador/a VB6

Necessitem una persona amb 2 anys d’experiència mínima desenvolupant, en llenguatges de programació Visual basic 6 i T-SQL. IDEs: Visual Studio, Crystal Reports XI i .NET. Repositoris de codi: Microsoft Team Foundation Server, Sourcesafe.


T’agrada l’autoformació i la proactivitat, és molt important la bona actitud cap al treball en equip, ja que a la teva feina col·labores amb altres persones de desenvolupament, i també has de ser independent, capaç d’organitzar-te i planificar-te de manera eficient.

INSCRIGUI

Desenrotllador/a .NET

Ets una persona amb 2 anys dexperiència mínima desenvolupant, en llenguatges de programació: C#, Visual Basic .NET, T-SQL. Usant frameworks: Serveis SOAP XML WCF, WPF, Entity Framework i per eines: Visual Studio, Crystal Reports XI i .NET
Repositoris de codi: Microsoft Team Foundation Server, Sourcesafe.
Aptituds de la persona: Treball en equip, organització, planificació, proactivitatT’agrada l’autoformació i la proactivitat, és molt important la bona actitud cap al treball en equip, ja que a la teva feina col·labores amb altres persones de desenvolupament, i també has de ser independent, capaç d’organitzar-te i planificar-te de manera eficient.

INSCRIGUI