INTEGRACIONS

Hi ha un programari que faci tot el que necessiteu? i que ho faci bé? ResiPlus®; una solució global que  integra amb tot el que pugui necessitar.

Aprofiteu al màxim els vostres dispositius i aplicacions específiques, treballeu amb tot l’equip de forma centralitzada i optimitzeu els temps i la inversió realitzada. El nostre sistema integra amb els principals proveïdors del sector, permetent que la informació flueixi entre diferents solucions.

telemonitorització

L’Estació de Telemedicina Lifehub Pro és l’eina perfecta per optimitzar les rutines de presa de constants vitals i proves diagnòstiques dels residents al pla de cures d’infermeria; és ideal per planificar accions de medicina preventiva i la seva aliada en el procés de digitalització del Centre Residencial.

Les Estacions Lifehub s’integren directament amb ResiPlus®, sense necessitat de contractar serveis amb tercers.

Totes les nostres estacions inclouen electrocardiograma clínic digital de 12 derivacions i monitors de tensió arterial, saturació d’oxigen a la sang i temperatura, així com formularis per captura manual de dades.

L’arquitectura modular permet ampliar en qualsevol moment la capacitat de diagnòstic incloent: monitor de glucosa, bàscula, estetoscopi digital, espiròmetre, dermatoscopi, otoscopi, càmera d’exploració general, iriscopi i qualsevol altra sonda o sistema d’adquisició de constants vitals o dades que la residència proposi i sigui viable. Sempre amb una interfície d’usuari homogeni per a totes les sondes, completament integrat i molt fàcil d’utilitzar.

Opcionalment les nostres estacions Lifehub Pro poden proporcionar serveis de control remot complet, incloent vídeo, per ser incorporats a serveis de teleconsulta i optimitzar recursos de personal mèdic sense necessitat de desplaçaments.

 

biodatadevices.es

Integra ResiPlus® amb la seva aplicació TMC Nurse, que permet la presa de constants vitals del resident en temps real i la seva disponibilitat per part del personal del centre per a la seva posterior avaluació. Permet controlar tensió, saturació i temperatura a l’opció bàsica, integrant bàscula, glucòmetre, espiròmetre i ECG com a opcional.

 

telemedcare.com

Realitzar telemonitorització de la salut de residents directament des de ResiPlus®, prevenir i detectar crisis amb Intel·ligència artificial.

Amb Predictassistance, usant polseres o pegats de sensors mèdics que porta el resident, mesura temperatura, saturació oxigen, tensió, hidratació i altres constants de forma automàtica, i accedeixi a les dades directament i automàticament des de ResiPlus®. També permet detectar canvis posturals nocturns o caigudes.

 

predictassistance.com

El Monitor Multiparamètric de Televés és la solució en mobilitat que permet digitalitzar la recollida d’informació clínique i del pla de cures, en entorns professionals basada en estàndards i integrable amb els sistemes d’informació sociosanitaris. Tota informació recollida pel Monitor es visualitza en temps real en ResiPlus®.

 

hospital.televes.com

medicació

Grup Farmadosis s’integra amb ResiPlus® a través del seu programari AMCO+, facilitant la preparació de la medicació de cada resident, personalitzant els tractaments i les posologies amb l’objectiu d’afavorir les activitats assistencials, minimitzant els errors i les interaccions.

AMCO+ ajuda a la creació d’un entorn per als professionals sanitaris que permet fer un seguiment i localització en tot moment dels medicaments a qualsevol part del cicle (recepció, emmagatzematge, dispensació, verificació, distribució i entrega al pacient final), garantint el control farmacoterapèutic per a un millor seguiment i adherència al tractament

 

farmadosis.com

Integració de Residències, Geriàtrics, Centres de Dia,.. amb els seus pacients, tractaments, posologies i particularitats que han de ser tractades des del Servei de Farmàcia que dispensa la medicació i el material sanitari. Altes-Baixes, ingressos hospitalaris, gestió de receptes i copagaments. Integració amb APP per a control de medicació dispensada i Canvis en els tractaments. Mòdul d’atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic de cada pacient.

 

robotfarmacia.es

Integra ResiPlus® amb l’oficina de farmàcia per a la gestió de tractaments. Canvis de medicació integrats amb la farmàcia per a la seva validació i posterior preparació de la medicació personalitzada. Missatgeria interna i generació de comandes entre el centre i la farmàcia. Validació de preses, permetent tancar el cicle del medicament i garantint una traçabilitat integral.

 

ti-medi.com

sistema de trucades

Gerió IP s’integra amb ResiPlus® relacionant els residents, dades generals, habitació i llit, considerant els moviments de places i trasllats temporals.

S’integra amb el mòdul de cures i tasques d’infermeria o auxiliars, a través del mòdul ResiPlus® Tablet.

Gerió IP s’integra amb ResiPlus®, amb sistemes d’avisos sense fil, cercapersones, smartphones, Tablets, pantalles LED i displays LCD.

Gerió IP permet la integració dels esdeveniments de trucades a infermeria, rondes d’auxiliars, alarmes mèdiques, intervencions a les habitacions, zones comunes, etc.

Permet la integració de personal del centre, accessos identificats i identificació d’assistències.

Integració IP amb sistemes de vídeo, vídeo-vigilància, ràdio, telefonia, interfonia i megafonia.

 

gerion.info/

Integració amb ResiPlus®, plaça i canvis d’habitació. Avisos dels timbres d’habitacions i banys. Rondes i observacions de cada resident. Registres d’alertes i atencions.

 

pulsayvoy.com

Integra ResiPlus® amb totes les solucions: sistema pacient infermera, control d’errants, localització, gestió de bugaderies i controls d’accés i presència. L’abast de la integració és el següent: Importació de la informació dels residents (alta-baixes, informació personal, assignació i canvis d’habitacions, informació de persones de contacte), importació de la informació dels treballadors (altes/baixes, informació personal, grups de treballadors), importació de les habitacions i llits registrats, sincronització automàtica amb el planificador de cures (importació i exportació de l’activitat planificada), exportació de tota l’activitat no programada (controls propis i seguiments) i exportació a ResiPlus de tota la informació de les alarmes i alertes de les diferents solucions que formen part de l’expedient de cada resident.

 

ibernex.es

Integra ResiPlus® amb Systevo Call Ackermann, facilitant la gestió de les activitats assistencials directament a l’habitació del resident, afavorint la documentació de les tasques, reduint desplaçaments i minimitzant errors.
Permet la sincronització bidireccional automàtica amb el planificador de tasques. Mitjançant el terminal tàctil Systevo Touch IP de l’habitació, el personal s’identifica mitjançant targeta RFID o PIN-Code, obtenint accés a les activitats planificades per al resident i avaluant si està autoritzat per fer-les.
Registre d’activitats i introducció de paràmetres del resident (temperatura, etc…) directament al terminal d’habitació. També permet afegir altres activitats no planificades. La informació introduïda se sincronitza i es registra automàticament a ResiPlus®, juntament amb la identificació del cuidador que realitza l’activitat.

 

ackermann-clino.com

Integra ResiPlus® amb CALAS i comunica amb tots els sistemes que té associats: pacient infermera, errants i bugaderia. Amb la integració es gestiona tota la informació de manera unificada: Residents, Treballadors, Habitacions, Llits, Grups de treball, Pla de Cures individualitzat, Tasques Associades als perfils dels treballadors, Seguiments i Tractaments. Permet consultar i informar, des del terminal d’habitació, les tasques planificades del pla de cures. Mostrant solament les que s’han de realitzar en aquest moment en funció del perfil de l’auxiliar. Igualment permet consultar en el terminal d’habitació la informació mèdica, i els tractaments. Gestiona els seguiments des del terminal, podent ser informats a l’habitació, introduint-ho mitjançant marcació per veu. Tota aquesta informació es registra automàticament en ResiPlus tant associat a la tasca com en el menú de Seguiments.

 

isecosistemas.es

Integra amb ResiPlus® Tablet donant accés directe a la nostra aplicació. Es pot accedir a residents amb les dades generals de contacte, controls, seguiments, tractament, patologies, activitats, cures programades i tota aquella funcionalitat que es vagi incorporant a ResiPlus®  Tablet.

 

buscatel.es

Integració amb ResiPlus®, Residents, alta-baixes, assignació i canvi d’habitacions. Registres i controls d’auxiliars i infermeria.

 

alcadelectronics.com

Integra ResiPlus® amb sistema pacient infermeria. Sincronitza Residents, alta-baixes, habitacions. Registre d’alarmes d’habitacions i relació d’accions efectuades pel personal del centre.

 

gerdisman.es (en construcció)

Integra ResiPlus® amb Systevo Call Ackermann, facilitant la gestió de les activitats assistencials directament a l’habitació del resident, afavorint la documentació de les tasques, reduint desplaçaments i minimitzant errors.
Permet la sincronització bidireccional automàtica amb el planificador de tasques. Mitjançant el terminal tàctil Systevo Touch IP de l’habitació, el personal s’identifica mitjançant targeta RFID o PIN-Code, obtenint accés a les activitats planificades per al resident i avaluant si està autoritzat per realitzar-les.
Registre d’activitats i introducció de paràmetres del resident (temperatura, etc…) directament al terminal d’habitació. També permet afegir altres activitats no planificades. La informació introduïda se sincronitza i es registra automàticament a ResiPlus®, juntament amb la identificació del cuidador que realitza l’activitat.

 

ackermann-clino.com

administració pública

Integra ResiPlus® amb la prescripció electrònica d’Osakidetza (Presbide®). Disposar d´una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat del pacient. Obtenir una llista completa dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consulteu i descarregueu el full de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si hi ha interaccions.

Enllaç amb la Plataforma de Gestió de Dades de Centres de Serveis Socials de la Junta d’Andalusia.

Enllaç amb el Sistema Sanitari de Salut de la Generalitat de Catalunya.

ENLLAÇ COMPTABLE

Fitxers XDiario i XSubCtas (Contaplus). Compatible amb SAGE. Consultar versions.
Estructura fitxer Logic Win. Adaptable amb aplicacions de SAGE.

Fitxer SUENLACE.DAT (Format 4). Compatible amb Wolters Kluwer. Consulteu versions.

altres integracions

Integra amb ResiPlus® alta i baixa de Residents amb les seves corresponents dietes, permetent obtenir:

Calibració nutricional i gestió de preus de productes, plats i menús.

Gestió de la documentació nutricional per a compliment de la normativa de seguretat i higiene alimentària.

Gestió alimentària de cuina per generar comandes d’elaboració i control d’historial dietètic del resident.

Valoració nutricional i identificació de residents vulnerables

Consulta tècnica a la biblioteca nutricional.

edasnut.es

VIDsigner és un servei de signatures digitals que permet als usuaris signar i validar documents electrònicament de forma presencial i a distància. Es pot utilitzar per signar una àmplia gamma de documents, inclosos contractes, acords i altres documents legals, i utilitza biometria i criptografia per garantir l’autenticitat i la integritat de les signatures electròniques i del document.
Els usuaris ja no necessiten imprimir, signar i escanejar documents, ja que VIDsigner els permet signar documents des de qualsevol lloc i dispositiu
amb connexió a Internet. La plataforma simplifica la gestió del procés de signatura en permetre als usuaris fer un seguiment del procés de signatura i veure qui va signar el document.

validatedid.com

Traçabilitat de tèxtil. Integra amb ResiPlus® l’alta i baixa de residents, així com els canvis d’habitació. Laundry ID evita les pèrdues de la roba, ajuda a trobar roba perduda, evita errors en els canvis dhabitació i millora la qualitat del servei de la bugaderia fins i tot amb personal de nova contractació. Laundry ID també afavoreix la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

institutorobotica.org

CogniFit és una eina dissenyada per mesurar i millorar la salut cognitiva dels usuaris.
Una residència pot utilitzar CogniFit perquè els seus residents millorin les seves capacitats cognitives, així com per fer un seguiment individualitzat de la seva salut cognitiva i del seu progrés.
A la plataforma de ResiPlus® es guarden automàticament documents detallats amb els resultats.
CogniFit s’integra amb els residents de ResiPlus® perquè puguin utilitzar la seva plataforma indefinidament, tant en ordinador com en tablets.

cognifit.com

Amb la integració de Cuiner i ResiPlus® els centres residencials poden utilitzar el seu programari de venda i gestió per a restaurants, assignant als residents els serveis prestats a les seves instal·lacions.

En qualsevol moment de la presa de comanda o abans de tancar-la, es pot assignar un resident mitjançant pulsació directa del seu identificador intern o codi numèric, o cercant per nom a través d’una llista de tots els residents. En fer el càrrec al resident es genera un albarà, ja que la factura la generarà el mateix ResiPlus®. La integració permet anul·lacions i aquestes es veuen reflectides a ResiPlus®. A més, s’acompanya d’una sèrie d’informes que permeten veure el resum i el detall del carregat a cada resident, de manera que facilita el seguiment de càrrecs. Addicionalment, mitjançant una correcta configuració, la versió actual permet a un mateix TPV o Comandero canviar de departament en qualsevol moment i actuar amb una sala (taules) i carta diferents.cuiner.com

telemonitorització

L’Estació de Telemedicina Lifehub Pro és l’eina perfecta per optimitzar les rutines de presa de constants vitals i proves diagnòstiques dels residents al pla de cures d’infermeria; és ideal per planificar accions de medicina preventiva i la seva aliada en el procés de digitalització del Centre Residencial.

Les Estacions Lifehub s’integren directament amb ResiPlus®, sense necessitat de contractar serveis amb tercers.

Totes les nostres estacions inclouen electrocardiograma clínic digital de 12 derivacions i monitors de tensió arterial, saturació d’oxigen a la sang i temperatura, així com formularis per captura manual de dades.

L’arquitectura modular permet ampliar en qualsevol moment la capacitat de diagnòstic incloent: monitor de glucosa, bàscula, estetoscopi digital, espiròmetre, dermatoscopi, otoscopi, càmera d’exploració general, iriscopi i qualsevol altra sonda o sistema d’adquisició de constants vitals o dades que la residència proposi i sigui viable. Sempre amb una interfície d’usuari homogeni per a totes les sondes, completament integrat i molt fàcil d’utilitzar.

Opcionalment les nostres estacions Lifehub Pro poden proporcionar serveis de control remot complet, incloent vídeo, per ser incorporats a serveis de teleconsulta i optimitzar recursos de personal mèdic sense necessitat de desplaçaments.

 

biodatadevices.es

Integra ResiPlus® amb la seva aplicació TMC Nurse, que permet la presa de constants vitals del resident en temps real i la seva disponibilitat per part del personal del centre per a la seva posterior avaluació. Permet controlar tensió, saturació i temperatura a l’opció bàsica, integrant bàscula, glucòmetre, espiròmetre i ECG com a opcional.

 

telemedcare.com/

Realitzar telemonitorització de la salut de residents directament des de ResiPlus®, prevenir i detectar crisis amb Intel·ligència artificial.

Amb Predictassistance, usant polseres o pegats de sensors mèdics que porta el resident, mesura temperatura, saturació oxigen, tensió, hidratació i altres constants de forma automàtica, i accedeixi a les dades directament i automàticament des de ResiPlus®. També permet detectar canvis posturals nocturns o caigudes.

 

predictassistance.com

medicación

Integració de Residències, Geriàtrics, Centres de Dia,.. amb els seus pacients, tractaments, posologies i particularitats que han de ser tractades des del Servei de Farmàcia que dispensa la medicació i el material sanitari. Altes-Baixes, ingressos hospitalaris, gestió de receptes i copagaments. Integració amb APP per a control de medicació dispensada i Canvis en els tractaments. Mòdul d’atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic de cada pacient.

 

robotfarmacia.es

Integra ResiPlus® amb l’oficina de farmàcia per a la gestió de tractaments. Canvis de medicació integrats amb la farmàcia per a la seva validació i posterior preparació de la medicació personalitzada. Missatgeria interna i generació de comandes entre el centre i la farmàcia. Validació de preses, permetent tancar el cicle del medicament i garantint una traçabilitat integral.

 

ti-medi.com

sistema de trucades

Gerió IP s’integra amb ResiPlus® relacionant els residents, dades generals, habitació i llit, considerant els moviments de places i trasllats temporals.

S’integra amb el mòdul de cures i tasques d’infermeria o auxiliars, a través del mòdul ResiPlus® Tablet.

Gerió IP s’integra amb ResiPlus®, amb sistemes d’avisos sense fil, cercapersones, smartphones, Tablets, pantalles LED i displays LCD.

Gerió IP permet la integració dels esdeveniments de trucades a infermeria, rondes d’auxiliars, alarmes mèdiques, intervencions a les habitacions, zones comunes, etc.

Permet la integració de personal del centre, accessos identificats i identificació d’assistències.

Integració IP amb sistemes de vídeo, vídeo-vigilància, ràdio, telefonia, interfonia i megafonia.

 

gerion.info/

Integra ResiPlus® amb el seu sistema CALAS, sincronitza Residents, dades generals, habitacions. Permet registrar cures planificades, seguiments i tasques de manteniment.

 

isecosistemas.es

Integració amb ResiPlus®, plaça i canvis d’habitació. Avisos dels timbres d’habitacions i banys. Rondes i observacions de cada resident. Registres d’alertes i atencions.

 

pulsayvoy.com

Integra amb ResiPlus® Tablet donant accés directe a la nostra aplicació. Es pot accedir a residents amb les seves dades generals de contacte, controls, seguiments, tractament, patologies, activitats, cures programades i tota aquella funcionalitat que es vagi incorporant a ResiPlus®  Tablet.

 

buscatel.es

Integra ResiPlus® amb totes les solucions: sistema pacient infermera, control d’errants, localització, gestió de bugaderies i controls d’accés i presència. L’abast de la integració és el següent: Importació de la informació dels residents (alta-baixes, informació personal, assignació i canvis d’habitacions, informació de persones de contacte), importació de la informació dels treballadors (altes/baixes, informació personal, grups de treballadors), importació de les habitacions i llits registrats, sincronització automàtica amb el planificador de cures (importació i exportació de l’activitat planificada), exportació de tota l’activitat no programada (controls propis i seguiments) i exportació a ResiPlus de tota la informació de les alarmes i alertes de les diferents solucions que formen part de l’expedient de cada resident.

 

ibernex.es

Integració amb ResiPlus®, Residents, alta-baixes, assignació i canvi d’habitacions. Registres i controls d’auxiliars i infermeria.

 

alcadelectronics.com

Integració de residents, altes-baixes, plaça i canvis d’habitació.

Registres planificats.

Registres no programats, afegint registres com les alarmes de trucada infermera, rondes nocturnes i tots els registres propis configurats als residents, registrant el treballador que ho ha realitzat.

Enllaç dels residents vinculat a l’inventari de la bugaderia i els noms i càrrecs dels treballadors.

 

mediciphealth.com

Integra ResiPlus® amb sistema pacient infermeria. Sincronitza Residents, alta-baixes, habitacions. Registre d’alarmes d’habitacions i relació d’accions efectuades pel personal del centre.

 

gerdisman.es (en construcció)

administració pública

Integra ResiPlus® amb la prescripció electrònica d’Osakidetza (Presbide®). Disposar d´una història farmacoterapèutica revisada i actualitzada que millora la seguretat del pacient. Obtenir una llista completa dels medicaments que està prenent el pacient, dosi i pauta. Tenir en compte les al·lèrgies, intoleràncies o efectes adversos. Consulteu i descarregueu el full de tractament actiu. Utilitzar ajudes a la prescripció, valorar si hi ha interaccions.

Enllaç amb la Plataforma de Gestió de Dades de Centres de Serveis Socials de la Junta d’Andalusia.

Enllaç amb el Sistema Sanitari de Salut de la Generalitat de Catalunya.

ENLLAÇ COMPTABLE

Fitxers XDiario i XSubCtas (Contaplus). Compatible amb SAGE. Consultar versions.
Estructura fitxer Logic Win. Adaptable amb aplicacions de SAGE.

Fitxer SUENLACE.DAT (Format 4). Compatible amb Wolters Kluwer. Consulteu versions.

altres integracions

Integra amb ResiPlus® alta i baixa de Residents amb les seves corresponents dietes, permetent obtenir:

Calibració nutricional i gestió de preus de productes, plats i menús.

Gestió de la documentació nutricional per a compliment de la normativa de seguretat i higiene alimentària.

Gestió alimentària de cuina per generar comandes d’elaboració i control d’historial dietètic del resident.

Valoració nutricional i identificació de residents vulnerables

Consulta tècnica a la biblioteca nutricional.

edasnut.es

CogniFit és una eina dissenyada per mesurar i millorar la salut cognitiva dels usuaris.
Una residència pot utilitzar CogniFit perquè els seus residents millorin les seves capacitats cognitives, així com per fer un seguiment individualitzat de la seva salut cognitiva i del seu progrés.
A la plataforma de ResiPlus® es guarden automàticament documents detallats amb els resultats.
CogniFit s’integra amb els residents de ResiPlus® perquè puguin utilitzar la seva plataforma indefinidament, tant en ordinador com en tablets.

cognifit.com

VIDsigner és un servei de signatures digitals que permet als usuaris signar i validar documents electrònicament de forma presencial i a distància. Es pot utilitzar per signar una àmplia gamma de documents, inclosos contractes, acords i altres documents legals, i utilitza biometria i criptografia per garantir l’autenticitat i la integritat de les signatures electròniques i del document.
Els usuaris ja no necessiten imprimir, signar i escanejar documents, ja que VIDsigner els permet signar documents des de qualsevol lloc i dispositiu
amb connexió a Internet. La plataforma simplifica la gestió del procés de signatura en permetre als usuaris fer un seguiment del procés de signatura i veure qui va signar el document.

validatedid.com

Traçabilitat de tèxtil. Integra amb ResiPlus® l’alta i baixa de residents, així com els canvis d’habitació. Laundry ID evita les pèrdues de la roba, ajuda a trobar roba perduda, evita errors en els canvis dhabitació i millora la qualitat del servei de la bugaderia fins i tot amb personal de nova contractació. Laundry ID també afavoreix la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

institutorobotica.org

Amb la integració de Cuiner i ResiPlus® els centres residencials poden utilitzar el seu programari de venda i gestió per a restaurants, assignant als residents els serveis prestats a les seves instal·lacions.

En qualsevol moment de la presa de comanda o abans de tancar-la, es pot assignar un resident mitjançant pulsació directa del seu identificador intern o codi numèric, o cercant per nom a través d’una llista de tots els residents. En fer el càrrec al resident es genera un albarà, ja que la factura la generarà el mateix ResiPlus®. La integració permet anul·lacions i aquestes es veuen reflectides a ResiPlus®. A més, s’acompanya d’una sèrie d’informes que permeten veure el resum i el detall del carregat a cada resident, de manera que facilita el seguiment de càrrecs. Addicionalment, mitjançant una correcta configuració, la versió actual permet a un mateix TPV o Comandero canviar de departament en qualsevol moment i actuar amb una sala (taules) i carta diferents.cuiner.com