Integracions ResiPlus: Checkthemeds


Informem que gràcies a la integració de ResiPlus® amb la tecnologia de ChekcTheMeds®, es proporciona un marc de treball als prescriptors que els permetrà poder abordar la polifarmacia, per complexa que sigui, per a poder optimitzar-la. Aquest escenari podrà millorar la qualitat assistencial del Centre per reduir caigudes de residents, consultes per efectes adversos i un nombre d’ingressos hospitalaris evitables per iatrogènia. Pot veure’s un vídeo on es mostra la rapidesa i senzillesa d’ús de CheckTheMeds® amb ResiPlus®. Per a major informació contacti’ns.
INICIAR SESSIÓ
Live chat