Desenvolupament tecnològic al sector de la dependència


Desenvolupament tecnològic al sector de la dependència

El desenvolupament tecnològic al sector de la dependència continua creixent i cada dia més empreses se sumen i aporten solucions alternatives.

La tecnologia ha esdevingut una eina essencial per millorar la qualitat de vida de les persones grans i dependents, així com per facilitar la feina dels professionals que treballen en aquest àmbit.

En relació amb això, podem esmentar, per exemple, l’avenç de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) que permet la interacció entre els usuaris i els professionals, així com la gestió de la informació i el seguiment dels tractaments i cures. D’altra banda, hi ha la domòtica, la tecnologia de suport a les persones i la robòtica, entre d’altres innovacions que formen part del sector de la dependència.

Com beneficia l’avenç tecnològic als centres?

La tecnologia constitueix un gran avantatge quant a la monitorització i el seguiment dels usuaris, cosa que proporciona una atenció més segura i ràpida en cas d’emergència. Els sistemes digitals permeten una connectivitat més gran entre els residents, els seus familiars i el personal del centre.

Pel que fa a la gestió d’informació als centres:

  • Millora la qualitat de les cures, permetent que sigui més personalitzada i eficient .
  • Les eines tecnològiques proporcionen les funcions necessàries per a una gestió més eficient dels recursos i el personal, cosa que facilita la planificació i el seguiment de les activitats.
  • Permet l’automatització dels processos interns, com la gestió de cites, l’administració de medicaments o la gestió de la documentació, a més de evitar errors.
  • Millora la comunicació, facilitant la fluïdesa entre els usuaris i els professionals.

Obstacles en implementar tecnologia als centres de dependència

La implementació de tecnologies avançades i innovadores en els centres de dependència proporcionen moltíssimes oportunitats, tant per als usuaris com per als professionals. Tanmateix , es presenten certs obstacles organitzatius, administratius o comunitaris , com són:

Manca de recursos econòmics

La inversió en tecnologia pot ser costosa, cosa que en pot dificultar la implementació en els centres de dependència que tenen pressupostos limitats.

Manca de capacitació

El personal requereix temps addicional per realitzar la formació necessària perquè els permeti utilitzar la tecnologia adquirida. Això pot generar resistència al canvi i dificultats en la implementació.

Manca d’infraestructura adequada

La manca d’infraestructura adequada, com ara equips informàtics, xarxes d’internet o sistemes d’energia elèctrica estables, poden limitar la implementació de tecnologia als centres de dependència. Actualment, aquest obstacle és cada cop menys freqüent, l’equipament informàtic, els sistemes de comunicació i adaptadors sense fil de xarxa han disminuït considerablement de preu facilitant-ne l’adquisició.

El-sector-de-la-dependencia-ha-millorat-la-relació-entre-usuaris-i-professionals-gràcies-a-la-tecnologia

Inversió de tecnologia en centres de dependència

La inversió en tecnologia en centres de dependència és una necessitat cada cop més urgent. Els avenços tecnològics en el camp de l’atenció mèdica i l’assistència social poden millorar significativament la qualitat de vida de la gent gran i amb discapacitat.

La inversió, moltes vegades subvencionada, aporta beneficis a llarg termini per a usuaris, residents, cuidadors informals i professionals. Algunes de les tecnologies més innovadores que s’estan utilitzant als centres de dependència inclouen els sistemes de monitorització remota (teleassistència). També s’utilitzen sensors que poden detectar caigudes, canvis en la temperatura corporal i altres signes vitals, permetent als cuidadors intervenir ràpidament en cas de sernecessari.

La tecnologia de realitat virtual, és actualment utilitzada per millorar la qualitat de vida dels pacients amb demència i altres malalties cognitives. Els usuaris interactuen amb entorns virtuals que els donen loportunitat de recordar esdeveniments del passat i millorar el seu estat d’ànim. Comparteixen experiències des de diferents localitzacions i realitzen en simultani activitat física, cognitiva i lúdica.

Com aprofiten els professionals les noves eines tecnològiques?

Actualment, els professionals utilitzen les noves eines tecnològiques per modernitzar els seus processos de gestió.

Utilitzen els beneficis del desenvolupament tecnològic per millorar la qualitat dels serveis, agilitzar les tasques i fins i tot l’estalvi de temps en els administradors, ja que l’objectiu és augmentar l’eficiència i la precisió, i brindar millors resultats als pacients.

A poc a poc, els proveïdors, estan incorporant a les seves carteres de serveis noves eines tecnològiques, com ara chatbots impulsats per IA, plataformes de telemedicina, sistemes de monitorització remota i registres de salut electrònics. Tots ells, per millorar les interaccions entre usuari i professionals, reduir la càrrega de paperassa, facilitar la comunicació, i a més de millorar seguretat de la informació.

Amb-ResiPlus-la-gestió-als-centres-d’atenció-es-mes-efectiva-i-ràpida

Quina és la importància del programari de gestió al sector de la dependència?

El programari de gestió ha revolucionat el sector de les dependències, facilitant el seguiment als centres. Amb aquests programes, els equips poden identificar i resoldre fàcilment qualsevol problema abans que es converteixi en una situació greu.

L’ús de programari de gestió al sector de la dependència és cada cop més popular, ja que proporciona una forma eficient de gestionar centres, equips i residents. És un sistema accessible, que garanteix la seguretat i protecció de les dades, és una eina que pot gestionar totes les operacions i interaccions des d’una solució informàtica. Solució que interconnecta amb altres proveïdors del sector, creant un ecosistema que agilitza el lliurament de la cura i millora el control de la informació.

Patricia Marcos García

INICIAR SESSIÓ