Integració AUTOMATIZACIÓN FARMACÉUTICAIntegració de Residències, Geriàtrics, Centres de Dia,.. amb els seus pacients, tractaments, posologies i particularitats que han de ser tractades des del Servei de Farmàcia que dispensa la medicació i el material sanitari. Altes-Baixes, ingressos hospitalaris, gestió de receptes i copagaments. Integració amb APP per a control de medicació dispensada i Canvis en els tractaments. Mòdul d’atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic de cada pacient.

robotfarmacia.es

INICIAR SESSIÓ
Live chat